Canteen Priatelia - Vector Park Rača

Na Pántoch 18, 83106 Bratislava, Bratislava