Izba starej matere u gazdu

Radlinského 8, 94901 Nitra, Nitra