Grand Caffe

Sládkovičova 1, 010 01 Žilina, Žilina