Campari pizza

Zaymusova 1324/4, 010 01 Žilina, Žilina