Preshow Harleys steak house

Na Tablách 1, Nižná Šebastová, Prešov